مطالب علمی

 

 

Process for paraglider

  • Reception
  • Flight test
  • Result
  • Control glider
  • Load test
  • Final

 

Reception: We receive a new glider from Manufacturer. We make sure we have the right size and weight range. Manufacturer shall mark the glider and the brake lines before send it to us If not, we must mark the glider 50% and 75% of the span and 30 % of the cord. These marks help us to make the correct asymmetric and front collapses. We mark also the brake range; 0 point, stall point and afterwards 25%, 50%, 75% of the brake range. We must also receive all technical files regarding the glider.

Flight test; EN926-2:
The test pilot is ready for testing the glider in free-flight. The following manoeuvres need to be done:
1. Inflation/Take-off   video
2. Landing   video
3. Speed in straight flight   video
4. Control movement   video
5. Pitch stability exiting accelerated flight   video
6. Pitch stability operating controls during accelerated flight   video
7. Roll stability and damping   video
8. Stability in gentle spirals   video
9. Behaviour in a steeply banked turn   video
10. Symmetric front collapse   video
11. Exiting deep stall (parachutal stall)   video
12. High angle of attack recovery   video
13. Recovery from a developed full stall   video
14. Asymmetric collapse   video
15. Directional control with a maintained asymmetric collapse   video
16. Trim speed spin tendency   video
17. Low speed spin tendency   video
18. Recovery from a developed spin   video
19. B-line stall   video
20. Big ears   video
21. Big ears in accelerated flight   video
22. Behaviour exiting a steep spiral   video
23. Alternative means of directional control   video
24. Any other flight procedure and/or configuration described in the users manual   video


Each manoeuvre is done at least two times by the test pilot, to make sure to find the same and correct behaviour of the glider. The manoeuvres shall be done in certain angle in front of the camera. This is done for minimum and maximum weight procedure. In average we need three flight per procedure. The manoeuvres is documented by video and voice comments from test pilot during the flight.

Results:
After flight test the pilot write the flight test report. If test pilot is not sure about the result, we have to check the video of the recorded flight. If we still not sure about the result, we have to re-begin the flight and maybe with different camera angle.


Control the glider: The glider is checked and lines are measured if it is corresponding to the user manual.   video


Load test EN926-1: The glider also need to go through sustained load test, shock test and bending test for the line. 
Shock test: Carry out the test using a weak link to limit the loads to a maximum force
Sustained loading test: The paraglider is attached to a test vehicle and flown whilst loads are measured. Load diagram you will find on this page under “all reports”.
Bending test: The lines goes through 5000 bendings before we broke the line. We measure the load when the line is broken. Then we do a calculation for strenght of the lines. 
video

 

Final: We give the glider a certification number, editing the video, writing and publish reports. The video is manufacturers property and we can not publish it.

Here you can see an explanation of FLIGHT TEST REPORT and STICKER.

If you still have some question regarding EN certification, feel free to send us an email. Use contact us in the menu.

 

Written by Randi Eriksen

Wednesday, 24 October 2007


 

 

para-test.com by air turquoise | Rte du Pré au Comte 8 | 1844 Villeneuve - Switzerland | +41 79 202 52 30

تماس و پشتیبانی

مدیریت آموزشگاه
09121908518

  تماس

عضویت در خبرنامه

از فروشهای ویژه و تخفیفات در ایمیل خود مطلع شوید

سیروس را دنبال کنید:

با ما همراه باشید

 

ما در هر لحظه آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما عزیزان می باشیم.

  ارسال پیام

 

Nikafzar